Oikeushenkilöiden kielto

Korkein oikeus päätti lakkauttaa Jehovan todistajat. He valmistelevat valitusta

Moskova

Päivämäärällä 20. huhtikuuta 2017 on mahdollisuus mennä historiaan mustana päivänä ihmisten perusvapauksille Venäjällä. Tänään korkein oikeus päätti purkaa Jehovan todistajien keskitetyn uskonnollisen järjestön Venäjällä sekä kaikki tämän uskonnon 395 paikallista uskonnollista järjestöä. Historiallisesta näkökulmasta tämä päätös voi johtaa valitettavimpiin seurauksiin sekä eri uskontojen uskoville että Venäjän imagolle maailmannäyttämöllä. Tilanne voidaan pelastaa peruuttamalla tämä päätös muutoksenhakuasteessa - paneelissa, joka koostuu kolmesta korkeimman oikeuden tuomarista.

Uskovat ovat jo alkaneet valmistella vetoomusta, joka on käsiteltävä kuukauden kuluessa.

Samaan aikaan lukuisat organisaatiot sekä Venäjällä että sen ulkopuolella ilmaisevat huolensa oikeusministeriön toimista ja ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen päätöksestä. "Tämä oikeusjuttu uhkaa paitsi Jehovan todistajia myös yksilönvapautta koko Venäjän federaatiossa", totesivat YK:n ihmisoikeusneuvostolta saamansa toimeksiannon nojalla työskentelevät YK:n erityisraportoijat. "Kehotamme viranomaisia kansainvälisen ihmisoikeuslainsäädännön mukaisten velvoitteidensa mukaisesti lopettamaan oikeusprosessin ja tarkistamaan ääriliikkeiden torjuntaa koskevaa lainsäädäntöä ja sen täytäntöönpanoa."